CAT MIDI

Име

Килограми

Върешен отвор

Пин център

Диаметър на пина

Бързосменник  CAT MIDI 302

36

138

165

35

Галерия