JCB MIDI

Име

Килограми

Върешен отвор

Пин център

Диаметър на пина

Бързосменник JCB Mini 802/903

32

138

130

35

Галерия