CAT DEF

Име

Килограми

Върешен отвор

Пин център

Диаметър на пина

Бързосменник CAT DEF 345мм

72

256/206

245

50/45

Галерия