New Holland

Име

Килограми

Върешен отвор

Пин център

Диаметър на пина

Бързосменник New Holland LB110

65

205

390/290

45

Галерия