JCB 3СХи 4СХ

Име

Килограми

Върешен отвор

Пин център

Диаметър на пина

Бързосменник 3/4СХ

60

170

345

44.4

Галерия