JCB MINI

Име

Килограми

Върешен отвор

Пин център

Диаметър на пина

Бързосменник JCB Mini 801

13

96

90

25

Галерия