Komatsu WB

Име

Килограми

Върешен отвор

Пин център

Диаметър на пина

Бързосменник WB 97/93

56

161

294

45

Галерия